2019. április 5.

A bizalom, mint nagyböjti elhatározás . . .

Amennyiben nem jelenik meg olvashatóan levelünk kattintson ide: Levél linkje

A bizalom, mint nagyböjti elhatározás
2019. április 5. Nagyböjt negyedik hete – péntek
P. Jeffery Jambon 

Jn 7,1-2, 10, 25-30
Jézus ezután bejárja Galileát, Júdeába nem akart menni, mert a zsidók az életére törtek. Közeledett a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep. De azután, hogy testvérei fölmentek az ünnepre, őmaga is fölment, csak nem nyilvánosan, hanem titokban. A jeruzsálemiek közül néhányan megjegyezték: “Ugye, ez az, akit halálra keresnek? S mégis teljesen nyíltan beszél, s nem szólnak rá semmit. Csak nem győződtek meg róla az elöljárók, hogy ő a Messiás? Róla tudjuk, honnét származik, a Messiásról azonban, ha eljön, senki sem fogja tudni, honnan való.” Jézus a templomban tanítva ezt felelte rá: “Igen, ismertek, és azt is tudjátok, honnan való vagyok, noha nem magamtól jöttem, hanem az Igaz küldött, akit ti nem ismertek. Én azonban ismerem, mert tőle vagyok és ő küldött.” Erre el akarták fogni, de senki sem vetett rá kezet, mert még nem érkezett el az órája.

Bevezető ima: Jézus, valóban hiszek benned és tanításodban. Megérintett, hogy mennyire bíztál Atyád terveiben. Dicsőítelek téged és teljes szívemből megköszönök neked mindent.

Kérés: Uram, segíts jobban bíznom isteni gondoskodásodban!

1. Kiút a sarokba szorítottságból. Egy sarokba szorított medve az önfenntartás ösztönének megfelelően fog reagálni és haláláig küzdeni. Krisztus azonban teljesen más viselkedést mutatott, amikor támadták. Látszólag mindig higgadt volt és irányítani tudta a helyzetet. Tudta, hogy haja szála sem görbülhet, amíg azt az Atya azt nem akarja. Engem gyakran félelem fog el és megrettenek. Ennek leküzdése érdekében jobban kell hinnem, remélnem, és sokkal mélyebben kell szeretnem Krisztust.

2. A szeretet ereje. Érdekes látni, ahogyan Jézus eltervezte, hogy ezt az időt titokban fogja eltölteni. Azonban szeretetből és az Atya akaratának megfelelően úgy döntött, hogy egy veszélyekkel teli úton mégis Júdeának tart. Amikor odaért, majdnem elfelejtette a rá leselkedő veszélyt. A szeretet által volt képes Jézus teljesen odaadni magát másokért. Júdea eltévedt bárányainak láttán Krisztus ereje megújult. Úgy tűnik, hogy semmilyen fenyegetés sem tántoríthatta el küldetésében; hogy jóllakassa a lelkileg éhezőket, meggyógyítsa a betegeket és tanítsa a tudatlanokat. A szeretet megőriz a bajtól és az előítéletektől.

3. Isten szeretetének bizonyítéka. A katonák megpróbálták elfogni Jézust, de valami meggátolta őket. Az Atya még nem akarta odaadni nekik Fiát. A globális felmelegedés, atombombák, terrorizmus, rák, természeti katasztrófák nem adhatnak okot arra, hogy félve meghátráljak. A bizalom legyen valódi bizalom! Jézus arra kér, hogy bízzak benne erősebben. Szent Pál a Rómaiakhoz írt levelében azt mondja, hogy „akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik” (Róm 8,28). Életünkben az a lényeg, hogy gondolatainkat és törekvéseinket Istenre összpontosítsuk és jót tegyünk, nagylelkűen szolgálva másokat. „Az Isten országát keressétek, és ezeket megkapjátok hozzá.” (Lk 12,31).

Beszélgetés Krisztussal: Uram és megmentőm, taníts engem szeretetre és bizalomra! Tudom, hogy gyakran rövidlátó vagyok. Erősítsd meg szívemet, hogy a nehéz helyzeteket eltűrjem örök üdvösségem érdekében! Jézus, bízom benned!

Elhatározás: Ha ma nézeteltérést látok a világban, vagy otthon, nem esek kétségbe, hanem egy reménnyel teli lépest teszek, mondván magamban: „Éljen Krisztus Király!”


A pápa imaszándéka 2019. április hónapra:

A háborús övezetben dolgozó orvosokért és munkatársaikért: Imádkozzunk a háborús övezetekben dolgozó orvosokért és munkatársaikért, akik életüket kockáztatják azért, hogy mások életét megmentsék.

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.