2019. április 4.

Isten tanúsága . . .

Amennyiben nem jelenik meg olvashatóan levelünk kattintson ide: Levél linkje

Isten tanúsága
2019. április 4. Nagyböjt negyedik hete – csütörtök
P. Jeffery Jambon 

Jn 5,31-47
Jézus egy alkalommal ezt mondta a zsidóknak: “Ha magam tennék tanúságot saját magam mellett, nem volna érvényes a tanúságom. De más tesz mellettem tanúságot, s tudom, hogy az a tanúság, amelyet tesz mellettem, az igaz. Jánoshoz fordultatok, s ő tanúságot tett az igazságról. Mindazonáltal nincs szükségem emberek tanúságtételére, csak azért mondom ezeket, hogy üdvözüljetek. János égő és világító lámpa volt, de csak ideig-óráig akartatok a fényében gyönyörködni. De nekem olyan bizonyságom van, amely felülmúlja Jánosét: tetteim, amelyeknek a végbevitelét az Atya bízta rám. Ezek a tettek, amelyeket végbeviszek, maguk tanúskodnak mellettem, hogy az Atya küldött. Tehát maga az Atya tesz mellettem tanúságot, aki küldött. Ám ti sem szavát nem hallottátok, sem színét nem láttátok, s szava nem marad meg bennetek, mert nem hisztek abban, aki küldött. Fürkészitek az Írásokat, mert azt hiszitek, hogy örök életet találtok bennük. Bár éppen rólam tanúskodnak, mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Dicsőítést nem fogadok el az emberektől. Ismerlek benneteket, nincs meg bennetek az Isten szeretete. Atyám nevében jöttem, s nem fogadtatok el. De ha valaki a maga nevében jönne, azt elfogadnátok. Hogyan is hihetnétek, amikor egymást dicsőítitek, de azt a dicsőséget, amely az Istentől való, nem keresitek? Ne gondoljátok, hogy vádolni foglak benneteket az Atya előtt. Maga Mózes a vádlótok, akiben reméltek. Mert ha Mózesnek hinnétek, nekem is hinnétek. Mert hisz rólam írt. De hát ha az ő írásainak nem hisztek, hogy hinnétek az én szavaimnak?”

Bevezető ima: Jézus, segíts, hogy a hit ajándékával magasabban szárnyalhassak! Hiszek benned! Átadom magamat a hit bonyolult feladatának, és reménnyel eltelve haladok végtelen szereteted felé. Szeretlek, Uram! Azért jöttem ide hozzád, mert veled szeretném tölteni ezt az időt.

Kérés: Uram, add, hogy tiszta szándékkal éljek és cselekedjek!

1. Az emberi dicséretet keresni. Jézus azt mondta: „Dicsőítést nem fogadok el az emberektől.” Miért? Atyja minden dicsőítést megérdemel minden teremtményért, hiszen Ő mindennek a Teremtője. Ha ezt tudjuk és elfogadjuk, jó úton vagyunk a szentté válás felé. Jézus maga Isten, emberi mivoltában mégis nagyszerű példát mutat nekünk, hogy hogyan keressük Isten dicsőségét a sajátunk helyett. Ha a saját rajongóimat keresem, Istentől veszem el a neki kijáró dicsőséget. Ha azért küzdök, hogy társaim engem dicsérjenek, az olyan, mint egy guillotine, mely a fejet elválasztja a testtől. Ha azonban megtisztítom szándékaimat, és teljesen Isten felé fordulok, Őt dicsőítve gondolataim és tetteim által, örök életet nyerek el magam és sok más lélek számára.

2. Tetteink helyes motivációja. Önmagam keresése nem hoz gyümölcsöket. Annál inkább az igazi, önátadó szeretet. Sok előnye van annak, ha életemben egyedül Isten dicsőségét keresem. Az egyik ilyen előny a rend. Megtanulom, hogyan tartsak kellő hierarchiát az értékeim között, és hogy mindent az azt megillető odafigyeléssel kezeljek. Amikor a szülők megbüntetik makacs gyermeküket, fel kell tenniük maguknak a kérdést, hogy miért teszik: Mert valami rosszat tett gyermekük, és figyelmeztetni kell döntésének helytelenségére; vagy csak azért, mert nem tudnak gátat szabni haragjuknak? Ugyanígy az anyagi javaimat Isten iránti tiszta szeretetből vagy csak saját kényelmemre használom?

3. A szív igazi békéje. Amikor a gyerekek valami rossz fát tettek a tűzre, idegessé válnak, mikor fel kell fedniük tettüket. Amikor azonban igazságtalanul vádolják őket, nagyon meggyőzően mutatják ártatlanságukat, így a vádoló még időben visszavonhatja hamis állítását, mielőtt nagyobb kárt tenne. Ugyanezt mondhatjuk el szándékaink tisztaságáról is. Ha egy lélek csak Isten dicsőségéért dolgozik, számíthat egy bizonyos garanciára törekvéseinek eredményességét illetően. Nem számít, hány akadály és félreértés környékezi útját, az Istent követő lélek belső békességet élvez.

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, Te arra tanítasz az evangéliumban, hogy minden szándékomnak természetfeletti értelmet adjak. Segíts mindig tudatában lennem, hogy az élet rövid és érdemes magamról lemondanom az örök élet elnyeréséért. Ez a halandó létem csupán egy csepp a tengerben az örökkévalósághoz képest, mely hamarosan magába fogad. Segíts nekem, hogy mindent a Te nagyobb dicsőségedre tegyek!

Elhatározás: A mai beszélgetéseimben nem leszek kérkedő, nem dicsőítem önmagamat. Ehelyett mások érdekeit helyezem előtérbe. 


A pápa imaszándéka 2019. április hónapra:

A háborús övezetben dolgozó orvosokért és munkatársaikért: Imádkozzunk a háborús övezetekben dolgozó orvosokért és munkatársaikért, akik életüket kockáztatják azért, hogy mások életét megmentsék.

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.