Mai ige

Napi ige: 2019. október 8.

Családszeretet
2019. október 8.
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya – főünnep
Bartha Péter, a Regnum Christi Mozgalom tagja 

Lk 1, 26-28
A hatodik hónapban az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.”

Bevezető ima: Szent István pontosan tudta, kinek kellett felajánlani országunkat: Szűz Máriának. Ő rendkívül ismert hatalmáról, melyet a sátánnal ellenben birtokol és ugyanakkor anyai gyengédségéről is, mellyel előre visz minket e földi – sokszor fájdalmas és problematikus – életünkben. Édes Szűzanya, hiszem, hogy te mellettem állsz, és soha nem felejtesz el rólam gondoskodni. Hiszem, hogy jó tapasztalataid vannak gyermeknevelésben, mert Isten Fiát hordoztad méhedben kilenc hónapon át és te nevelted Őt harminc éven át, nagyon sikeresen. Azért hiszek és bízom benned fenntartás nélkül, hogy engem is nevelsz és szeretsz.

Kérés: Jézus! El akarok érni hozzád, de tudom, hogy Mennyei Édesanyámon keresztül vezet a legrövidebb út.
Meg akarlak tapasztalni, de tudom, hogy Mennyei Édesanyámban láthatlak meg téged a legkönnyebben.
Át akarom adni magamat neked, de tudom, hogy Mennyei Édesanyám példáját követve lesz a leghatékonyabb önátadásom.

1.  A család nem játék! Megvédeni a családi értékeket, megvédeni saját családomat (feleségemet, férjemet, szüleimet, gyermekeimet) mindannyiunk felelőssége. Ha gyermek vagyok, gyermekként, ha már felnőtt, hát felnőtt módon. Ha apa vagyok, már tudom, hogy elsőként felelek mindenkiért, mindenki lelki üdvéért a családban és tudom, hogy Isten számon fogja kérni tőlem a rám bízottakat. Szűz Mária is felelős volt anyai mivoltában a kis betlehemi családjukban és a keresztről sóhajtozván Jézus mindannyiunkért felelőssé tette őt. A Szűzanya segít nekünk, példát mutat nekünk mindenben, vezet minket, de nem teheti meg helyettünk, ami rajtunk áll. Felelősségteljesen vigyázott Fiára, és az Ő mennybemenetele után már minden apostolra is, sőt minden hívőre. Mi, akik ugyanúgy gyarlóságainkkal együtt próbáljuk követni Mennyei Édesanyánkat, mint a családtagjaink, teljesítsük legalább azt a kevés felelősségünket, amely vár ránk saját családunkban. Még akkor is, ha sokszor hibázunk, kötelességünk mindig tovább próbálkozni napi hűségünkben. Mária is bizonyította ily módon Isten iránti szeretetét és erre nekünk is ugyanígy lehetőségünk van.

2. Mária hűsége. Mit csinált éppen Szűz Mária, amikor megérkezett Gábriel arkangyal Jézus születésének nagy hírével? Talán aludt és az angyal keltette fel? Esetleg imádkozott…, főzött, sütött rádióhallgatás közben vagy nézte a TV-t pattogatott-kukoricával a kezében? Egyedül volt vagy valaki más társaságában? Milyen ruhában volt vajon? Már pizsamában, vagy a kis köténykéjében? Ha ébren volt, mire gondolhatott éppen, min tűnődhetett? Az angyal megjelent és nem nehéz elképzelni, hogy Mária, aki oly egyszerű és oly tiszta szándékú, kicsit meglepődhetett talán. Nem volt hozzászokva Mária, hogy csak úgy megszólítsa egy angyal. Nem is háborodhatunk fel azon, hogy az evangélium megemlíti: „Mária zavarba jött.”
A következő kérdésünk most, hogy mi lett volna, ha Szűzanya nem lett volna otthon, vagy nem lett volna szabad az angyallal való találkozásra? Mi történt volna, ha elment volna barátnőivel egy diszkóba, vagy egy koncertre? Talán Gábor arkangyal hagyott volna neki egy levelet, vagy egy pár szót az üzenetrögzítőjén? Vagy küldött volna neki utólag egy SMS-t, illetve egy e-mailt, hogy sajnálatos módon nem talált rá… és hogy majd visszajön máskor?
Ez utóbbi kérdések azonban fölösleges tűnnek a Szűzanya életére nézve. Ő mindig Isten akaratában élt és ez adta neki a legkielégítőbb örömöt és boldogságot. Mária megdicsőítette Istent az ő egyszerűségében, tapintatosságában és alázatosságában, de főként az ő gyengéd és egyetemes szeretete által, amellyel Isten és az emberek felé fordult.

3. És én? El tudom hinni mindezeket, és kérek, akarok tanulni Szűzanyától ezen a mai szép ünnepünkön. Én is hűséges akarok lenni lelkiismeretemben az Atya akaratához a Szentlélek segítségével? Tudom, hogy jó és kevésbé jó között kell választanom nap, mint nap többször is. Igen is, én is tudom igenemet adni az Atyának, amelyre Szűzanya tanít, és a Szentlélek inspirál engem. Együtt akarok hát működni veled Mennyei Édesanyám, hogy sok-sok lélek üdvözülhessen, s hogy valódi segítséget nyújthassak mindazoknak, akik rászorulnak. Mindenekelőtt azonban családomon belül szeretnék segíteni. Szűz Mária nagysága, tettek által kimutatott szeretetében állt és áll mind a mai napig. Én is tettekkel akarom megmutatni Isten iránti szeretetemet elsősorban a családomban, a szeretet lelkes és konkrét segítőkészségével.

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm, kedves Úr Jézus, hogy a Szűzanya állandóan mellettem áll és segít nekem mindenben. Köszönöm Édesanyád példáját és kérlek szépen téged Jézus, hogy adj mindig szabad kezet Szűzanyánknak, mert Ő Mennyei Édesanyánk, mindannyiunk Édesanyja, Magyarok Nagyasszonya, akinek tudom, úgysem fogsz tudni nemet mondani, mikor a kertek alatti hátsó kapun fog becsempészni engem és családomat a Te Örök Országodba.

Elhatározás: Egy rövid lelkiismeret-vizsgálatban elgondolkodom rajta, hogy egyáltalán szemlélődöm-e a rózsafüzér imádságaimban, illetve valóban jelen vagyok-e mindennapi ájtatosságaimban és valóban kérem-e, köszönöm-e, dicsőítem-e bennük az Urat és Édesanyját?!


A pápa imaszándéka 2019. október hónapra:

Az Egyház missziós megújulásáért: Imádkozzunk, hogy a Szentlélek kiáradása új missziós tavaszt ébresszen az Egyházban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.