Mai ige

Napi ige: 2019. december 7.

Az advent jó alkalom az elmélyültebb imádságra, és a hit megélésének egyik eszköze az elmélkedő imádság.
Ajándékozd meg rokonaidat, ismerőseidet adventben a napi elmélkedéssel, és ajánld minél többeknek szolgálatunkat. Jelentkezés a www.napielmelkedes.hu oldalon


Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!
2019. december 7. Advent első hete – szombat
Szent Ambrus püspök és egyháztanító
Hangódi Dóri, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja 

Mt 9, 35-10,1.6-8
Jézus bejárta az összes várost és falut. Tanított a zsinagógákban, hirdette az ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt.
Ezután magához hívta a tizenkét tanítványát. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt.
Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: „Elközelgett a mennyek országa!” Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!

Bevezető ima: Uram! Mekkora bizalommal hívsz meg a veled való együttműködésre, hogy hirdessem az Isten országát! Köszönöm bizalmadat, ami nekem erőt és biztatást ad.

Kérés: Jézusom! Erősítsd bennem a bátorság és az önátadás lelkületét!

1. Jézus MINDENKIT meggyógyít. Számára nincsenek se faji, se hitbeli, se rangi különbség az emberek között. Mindnyájan az Ö szeretett gyermekei vagyunk és ez az, ami számít! Sokszor tévesen ítéljük meg embertársainkat, mert nem Jézus szemével és szívével nézzük őket. Ezt a helyzetet a szülök, tudják legjobban átérezni. Amikor egy gyermek valami rosszat tesz, a szülök, jogosan lehetnek mérgesek, de ez nem változtat a gyermekük iránt érzett szereteten.
Legyünk mi is Jézushoz hasonlóan irgalmasok embertársainkkal szemben és minden előítélet nélkül segítsünk a rászorulókon!

2. Ingyen kaptam. Nem sok dolog van a világon, amiről elmondhatjuk, hogy ingyen kaptuk. Ma már mindenért fizetni kell és mindenki megköveteli a pénzét. Nem így van ez Istennél! Ő nekünk a legnagyobb ajándékot, az életünket adta és ehhez még ráadásul a hitet is. Nem lehetünk elég hálásak ekkora adományért. Sokszor tesszük fel magunknak a kérdést: „De hogyan is fizethetem ezt vissza az Istennek?”, mert – jogosan – adósnak érezzük magunkat.  Ő még ezt is egyszerűvé teszi és megválaszolja helyettünk a kérdést. Csak azt kéri, hogy továbbadjuk szeretetét a világban és ezt, minden fizetség elvárása nélkül tegyük. Képes vagyok ekkora nagylelkűséggel felebarátaimhoz fordulni?

3. Emberi nézőpontból a helyzeteknek csak egy része látszik. Természetesen különböző reakciókat vált ki a környezetünkből az a törekvés, hogy Istent állítsuk életünk középpontjába.  A farizeusok emiatt utasítják el Jézust. Szerintük Jézus egészen naiv módon áll a pénzkérdéshez. Ha pusztán emberi nézőpontból szemléljük a dolgokat, a valóság jókora része rejtve marad előttünk. Jézus a teljes képet látja. Teljesen megbízhatunk benne, hogy a jó irányba vezet bennünket. Nem kell minden helyzetre bebiztosítani magunkat.

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus! Köszönöm, hogy szeretsz engem, hogy reményt adsz az életembe! Segíts nekem reményed szikrájával a szeretet tüzét lángra lobbantanom e világban!

Elhatározás: Újult lelkesedéssel szentelem magam a felebarátok iránti önátadásnak.


A pápa imaszándéka 2019. december hónapra:

A kicsinyek jövőjéért: Imádkozzunk, hogy minden ország elkötelezett lépéseket tegyen annak érdekében, hogy a legfiatalabbak – különösen a szenvedők – jövőjét prioritásként kezeljék.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.