Az Igazság fényében élni és innen szemlélni a dolgokat
2020. február 23. – Évközi hetedik vasárnap

Mt 5,38-48
Hallottátok, hogy azt mondták: „Szemet szemért, és fogat fogért”. Én viszont azt mondom nektek: ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem aki megüt téged a jobb arcodon, fordítsd oda neki a másikat is. És aki pereskedni akar veled és el akarja venni a köpenyedet, engedd át neki a ruhádat is; s ha valaki kényszerít téged egy mérföldnyire, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és attól, aki kölcsön akar kérni tőled, el ne fordulj. Hallottátok, hogy azt mondták: „Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.” Én viszont azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért, hogy fiai legyetek mennyei Atyátoknak, mert ő fölkelti napját a gonoszokra és a jókra, s esőt ad igazaknak és gazembereknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok? Nemde a vámosok is ugyanezt teszik? És ha csak a testvéreiteket köszöntitek, mi rendkívülit tesztek? Nemde a pogányok is ugyanezt teszik? Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes.

Bevezető ima: Köszönöm Jézus, hogy találkozni akarsz velem és mellettem akarsz lenni egész nap. Köszönöm a Te végtelen szeretetedet. Segíts, hogy ezt a nap minden percében tapasztaljam és érezzem!

Kérés: Mutasd meg Uram dicsőségedet a mai napon is!

1. Legyetek tökéletesek! Az az ember, akit telve van Isten Igazságával, megéli a “lelkileg szegénységet”, mert ráébred arra, hogy mindaz, amire szüksége van, megadatott neki Istenben. Nem szeretjük a szegénység szót, mert materiális értelemben gondolkozunk róla; az van bennünk, hogy kényelmetlenséggel jár és az anyagi dolgok hiánya a lelki folyamatok, illetve a nem látható értékek észrevétele felé mozdít el minket. Pedig a lelki szegénység azt jelenti, hogy nincs szükségünk arra, hogy mások elismerjenek, nincs szükségünk arra, hogy konfliktushelyzetekben bármi áron felülkerekedjünk, azaz semmilyen szempontból nem függünk mások véleményétől. Csakis az az ember képes szeretni ellenségeit, aki Krisztusban él, és az Ő “szemüvegén” keresztül szemléli magát. Életének legdrágább kincseként tekint Krisztus szeretetére.

2. Engedd át neki a ruhádat is! Csakis Krisztustól függeni és nem törődni mások véleményével emberként szinte lehetetlen. Sőt szükségünk van arra, hogy visszajelzést, megerősítést kapjunk másoktól. Isten terve is ez: embereket ad mellénk, közösségbe hív minket, hogy egymáson keresztül is tudjon minket szeretni. Napról napra találkozunk olyanokkal, akiket bizony nagyon nehéz szeretni, de még elfogadni is. Akkor mégis, hogyan tudom megélni ezt a felebaráti szeretetet? Hogyan tudom szeretni ellenségeimet? A tekintetünket magunkról át kell helyezni más emberekre, azokra, akik körülvesznek minket és tudnunk kell háttérbe húzódni másokért. Önzetlen tetteinket hamar az érzelmeink meglágyulása is követni fogja.

3. Ha valaki kényszerít téged egy mérföldnyire, menj el vele kettőre! Ha szeretni kell, soha nem tudunk túl messzire menni. Senkinek sem kell sokat gondolkoznia, hogy eszébe jusson egy olyan ember, aki közel állt hozzá és nagyon megbántotta. Szeretni egy ilyen embert érzelmekkel nehéz egy törés után. Szeretni azonban nem azt jelenti, hogy mindent elfelejtek, amit a másik tett és az érzelmeimmel is mindig maximálisan “rajongok érte”. Szeretni többek között azt jelenti, hogy a másikat magam elé helyezem, építem és megbocsátok, ha arról van szó. A szeretet döntés kérdése, amihez sokszor át kell lépni magunkon és olyan messzire kell menni, amire nem is hittük, hogy képesek vagyunk. Azonban ebben nem tudunk túl messzire menni.

Beszélgetés Krisztussal: Istenem, Te látsz engem egészen. Látod a hibáimat és látod a bennem rejlő jóságot is. Segíts, hogy hallgassak sugallataidra és taníts meg azokat is szeretni, akiket nagyon nehezemre esik!

Elhatározás: Ma imádkozni fogok legalább egy olyan emberért, akit nagyon nehezemre esik szeretni.


A pápa imaszándéka 2020. február hónapra:

A menekültek segélykiáltásának meghallásáért: Imádkozzunk, hogy meghalljuk és komolyan vegyük az emberkereskedelem áldozataivá vált menekült testvéreink segélykiáltását.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka: Hogy a közelgő -2020-as – Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének. 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.