Ki a Krisztus?
2020. február 22. Évközi hatodik hét – szombat
Szent Péter apostol székfoglalása

Mt 16,13-19
Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak, vagy valamelyik más prófétának.” Jézus most hozzájuk fordult: „Hát ti mit mondtok, ki vagyok?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a Földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.”

Bevezető ima: Uram, bűnösként jövök eléd, tisztelve végtelen szereteted és irgalmad. Hiszek benned, és életem középpontjába helyezlek. Mindazt, ami vagyok, alázatosan eléd teszem, és – mint az apostolok – beismerem kicsinységem a Te hatalmasságod előtt. A Boldogságos Szűzanya közbenjárása által kezedbe helyezem ezt az elmélkedést, bízva abban, hogy meg fogod adni nekem azokat a kegyelmeket, amikre a legnagyobb szükségem van.

Kérés: Uram, segíts felismernem, hogy teljesen tőled függök, s add meg a kegyelmet, hogy akaratod szerint élhessek! Segíts napról-napra jobban kiszakadnom az életemben jelenlévő bűn és kicsapongás fogságából!

1. Magunkévá tenni a hitet. A mai evangéliumban Jézus arra kéri az apostolokat, hogy árulják el neki, kinek tartják Őt az emberek. Ezután felszólítja őket, hogy maguk is vallják meg, kinek tartják Jézust. Krisztus azt akarja, hogy mi is a hit cselekedetével valljuk meg Őt. Jézus magához hívott minket, hogy egy olyan világban legyünk tanítványai, ahol Krisztust minden lehetséges megnevezéssel illetik. Manapság azt akarják az emberek, hogy Krisztus olyan legyen, amilyennek ők elképzelik, azonban számunkra csak egy Krisztus van, akit mi követünk és tisztelünk; és ez a megfeszített Krisztus. Jézus a mi szívünket akarja, és nem valakiknek a véleményét.

2. Megvallani Krisztust mások előtt. Péter megvallja Krisztust azzal, hogy kimondja; Ő a Messiás, az élő Isten Fia. Más szóval, Istennek nevezi Őt. Ez mindenki számára kinyilatkoztatott igazság, de Krisztus azt akarja, hogy az apostolok megértsék ezt, és elmélyítsék magukban ezt az igazságot, mert ez minden tanításának az alapja. Péter a barátai előtt állva teljes bizalommal mondja ki ezeket a szavakat. Ezzel példát ad nekünk, hogyan tegyünk mások előtt tanúságot, akár teljesen idegenek előtt is. Nem mindig könnyű kiállni a Krisztusba vetett hitünkért, és megvallani, hogy Ő az Isten. Különösen azért nehéz ez, mert a világ nem akarja elfogadni ezt az igazságot, és egyszerűen úgy tekint Jézusra, mint aki egy a sok közül. Mi azonban azt hirdetjük, hogy Jézus Krisztus az élő Isten egyetlen Fia.

3. Nagy lesz a béretek a mennyben. Talán nem kapunk egy kis vállveregetést, vagy dicséretet Krisztustól, mint Péter, de biztosak lehetünk abban, hogy tanúságunk nem marad észrevétlen. Isten, a mi mennyei Atyánk mindent lát, és kedvét leli abban, ha Fia szent Nevéről tanúskodunk a világban. Ebben az időszakban továbbra is önmagunkat akarjuk Krisztusnak felajánlani, és hirdetni az Ő Nevét, alkalmas, vagy alkalmatlan időben is. Krisztus mindannyiunkra számít, hogy hűséges barátként kitartunk mellette, és készek vagyunk hordozni vele szeretetből az Ő Szent Keresztjét.

Beszélgetés Krisztussal: Krisztus, a mai társadalomban oly gyakran gyalázzák meg Szent Nevedet. Szent Péter, az első pápánk halála pillanatáig tanúskodott istenségedről. A mi Szentatyánk, Ferenc pápa is továbbadja ezt a tanúságot, és erre ösztönöz minden szavával minket is. Szeretnék jobban tanúságot tenni rólad, Uram, hogy az emberek jobban észrevehessenek téged bennem. Szeretném minden lélek megmentését, és hogy egyre jobban megismerjünk és megszeressünk téged. Hálát adok neked, hogy velem vagy, és erősítesz mindig abban a nehéz feladatban, hogy a lelkeket elvezessem hozzád.

Elhatározás: A mai napon keresni fogom az alkalmat, hogy tanúságot tegyek Krisztusról.


A pápa imaszándéka 2020. február hónapra:

A menekültek segélykiáltásának meghallásáért: Imádkozzunk, hogy meghalljuk és komolyan vegyük az emberkereskedelem áldozataivá vált menekült testvéreink segélykiáltását.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka: Hogy a közelgő -2020-as – Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének. 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.