Találkozni Krisztussal
Árpád-házi Szent Margit
2020. január 18. Évközi első hét – szombat

Mt 25,1-13
A mennyek országa hasonlít a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és a vőlegény elé mentek. Öt balga volt közülük, öt pedig okos. A balgák lámpásukat ugyan elvitték, de olajat nem vittek bele. Az okosak lámpásukkal együtt olajat is vittek korsójukban. A vőlegény késett, így valamennyien elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor kiáltás hallatszott: Itt a vőlegény, menjetek ki elébe! – Erre a szüzek mind fölkeltek, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák kérték az okosakat: Adjatok egy kis olajat! Lámpásunk kialvóban van. – Nem adunk – felelték az okosak -, mert akkor nem lesz elég se nekünk, se nektek. Menjetek inkább az árusokhoz és vegyetek magatoknak. Míg odavoltak vásárolni, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bevonultak vele a menyegzőre. Ezzel az ajtó bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Beszóltak: Uram, Uram, nyiss ki nekünk! De ő így válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerlek benneteket. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.

Bevezető ima: Uram, hiszek benned, de segíts erősebben hinnem. Bízom benned, de segíts, hogy még szilárdabb legyen a bizalmam. Uram, Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged. Növeld bennem a szeretetet, hogy az irányítsa a gondolataimat, szavaimat, tetteimet. 

Kérés: Jézusom, segíts, hogy meglássam, hogy mi az igazán lényeges az életemben és mindig készen álljak a veled való találkozásra.

1. A cél közös, a felelősség egyéni. A példabeszédben szereplő tíz szűz ugyanazt akarta elérni: találkozni a Vőlegénnyel és bemenni a lakomára. Úgy tűnik, hogy nem mindannyiuk számára volt egyaránt fontos ez a találkozás. Öten közülük nem voltak elég felkészültek, más dolgokkal foglalkoztak, nem tettek meg minden tőlük telhetőt, hogy a várakozás eredményes legyen. Elfogyott az olaj a mécsesükből, és el kellett menniük vásárolni. Nem voltak ott, amikor megérkezett a vőlegény, akire pedig ők is vártak. Mennyi olaj van az én mécsesemben? Mennyire vagyok képes észben tartani az életem végcélját, az Istennel való találkozást? Mi az, ami elvonja a figyelmemet erről a dologról?

2. Annyira, amennyire. A szentek megtanítanak bennünket arra, hogyan lehet a világban élve, a világi dolgok közepette úgy élni, hogy minden egyes nap elmúltával valóban közelebb kerüljünk a mennyországhoz, és felkészülve várjuk, hogy Isten színe elé álljunk. Minden evilági dolgot olyan mértékben és úgy használjunk, amilyen mértékben, és ahogyan segít bennünket abban, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez, és az Ő Országa megvalósuljon a szívünkben.

3. Jézus mindannyiunkat hív a lakomára. Isten megadja mindenkinek a lehetőséget, hogy találkozzunk vele, és együtt legyünk az örökkévalóságban. Sokan azonban nem tudnak erről. Az én felelősségem is, hogy ez a meghívás eljusson mindenkihez, és a keresztény életem tanúságtétele ösztönözzön sokakat arra, hogy tudatosan készüljenek a Jézussal való döntő találkozásra.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm, hogy vársz rám és akarsz velem találkozni. Ne haragudj, hogy olyan sokszor elfelejtkezem rólad. Segíts nekem, kérlek, hogy mindig neked tetsző életet éljek! Segíts, hogy eljussak a mennyországba, ahol helyet készítesz nekem!

Elhatározás: Ma este alapos lelkiismeret-vizsgálatot végzek és megnézem, hogy mi volt az, ami közelebb vitt Istenhez és mi távolított el tőle.


A pápa imaszándéka 2020. január hónapra:

A világbéke előmozdításáért: Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más vallások követői, és minden jóakaratú ember a békét és igazságosságot mozdítsa elő a világban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka: Hogy a közelgő -2020-as – Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének. 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.