A kevésből is érteni
2020. január 13. Évközi első hét – hétfő
Hangódi Dóri, a Regnum Christi Mozgalom megszentelt életű tagja

Mk 1,14-20
Miután Jánost átadták, Jézus Galileába ment, hogy hirdesse Isten evangéliumát. Azt mondta: „Betelt az idő, és elközelgetett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” Amikor a galileai tenger mellett elment, meglátta Simont és testvérét Andrást, amint hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Jézus azt mondta nekik: „Jöjjetek utánam, és én emberek halászaivá teszlek titeket!” Ők azonnal elhagyták hálóikat, és követték őt. Kissé továbbmenve meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint ők is hálóikat javították a hajóban, és azonnal hívta őket. Azok pedig elhagyva apjukat, Zebedeust a béresekkel együtt a hajóban, követték őt.

Bevezető ima: Drága Jézusom! Itt vagyok előtted azzal az elhatározással, hogy a következő pár percet VELED töltsem. Ehhez kérem hittel kegyelmedet, tudva, hogy Te is várva vársz rám és mostantól már nem egyedül vagyok az elhatározásommal. Te és én, azaz ez a mi időnk! Ölelj át szereteteddel és segíts, kérlek elfogadnom határtalan szeretetedet irántam, hogy ezáltal életem gyümölcsözővé legyen!

Kérés: Uram, segíts, hogy szívemet egyre jobban kinyissam hívásod befogadására!

1. „Miután Keresztelő Jánost elfogták…” Jézus nem ijedt meg, nem bújt el az előre látható nehézségek elől, hanem még inkább „felhúzta a kesztyűt” és hirdette az evangéliumot. Meggondolatlanság, vakmerőség lenne mindez Jézus részéről?! Ebben a mai, mi világunkban, ahol a „tolerálni” és mindenki szubjektív igazát védeni kell, valóban annak tűnhet… De mit is hirdet Jézus? Nem valami szubjektív igazságot, hanem az ÖRÖK igazságot, az evangéliumot, a jó hírt! Mi is, mint Jézus követői erre vagyunk hivatva! Vegyük fel tehát a „lelki kesztyűt” és merjünk kiállni Jézus örök igazsága mellett!

2. „Látta… és megszólította őket” Tehát Simon és András, akik belefeledkezve munkájukba, vettették hálóikat a Galileai-tóba, nem is vették észre Jézust, vagy ha észre is vették fogalmuk sem volt ki Ő. Azonban Jézus nagyon jól tudta, hogy kik ők és minden „szívbaj” nélkül megszólította őket, ráadásul egyből követésére hívta őket. Semmi magyarázat, semmiféle szerződés vagy feltételek bemutatása. Egyszerűen „jöjjetek utánam”… Jézus nem bőbeszédű, néha fukarnak tűnik a szavakkal és mi azt várnánk el, hogy mindent elmagyarázzon és valami fantasztikus projektként vezesse fel meghívását (az igazi boldogságra). De mekkorát tévedünk, amikor Őt bele akarjuk tuszkolni emberi sémáinkba és akkor kiáltunk fel „Uram, de én nem értem, hogy miért történt velem ez! Miért?! Miért pont most?!” Jézus maga a Szeretet. Ő a szeretet nyelvét használja, amit mi is egyre jobban megtanulunk és megértünk, amikor gyakoroljuk azt… igen, Vele az imában! És amikor egyszer csak hagyjuk, hogy szánk helyett a szívünk szóljon, észrevesszük Jézus „bőszívűségét” és már nem lesz szükségünk arra, hogy elmagyarázza nekünk a történteket.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, segíts meghallanom a szívem mélyén, egész lényemmel a Te hívó és gyógyító szavaidat az életemre, ami az igaz, örök boldogságot adja nekem!

Elhatározás: Az esti lelkiismeret-vizsgálatot kihasználom arra, hogy hálát adjak Isten jelenlétéért az egész napom során, kiemelve néhány konkrét eseményt.


A pápa imaszándéka 2020. január hónapra:

A világbéke előmozdításáért: Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más vallások követői, és minden jóakaratú ember a békét és igazságosságot mozdítsa elő a világban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka: Hogy a közelgő -2020-as – Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének. 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.