A kicsinységemben lakozó erő
2020. január 8. – Vízkereszt utáni szerda

Mk 6, 34-44
Abban az időben Jézus kiszállt és látta a nagy tömeget, s megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte őket tanítani. Már későre járt az idő, tanítványai azért odamentek és szóltak neki: “A vidék elhagyatott, s már késő van. Bocsásd el őket, hogy elmehessenek a környék tanyáira és falvaiba ennivalót venni.” Ő azonban így válaszolt: “Ti adjatok nekik enni!” Azok ezt felelték: “Talán elmenjünk és vegyünk kétszáz dénárért kenyeret, hogy enni adjunk nekik?” Erre megkérdezte: “Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzétek meg!” Megtudták és jelentették: “Öt, és két halunk.” Erre meghagyta nekik, hogy csoportokban telepítsenek le mindenkit a zöld gyepre. Le is telepedtek, százas és ötvenes csoportokban. Akkor fogta az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az égre, és hálát adott. Megtörte a kenyeret, s odaadta a tanítványoknak, hogy osszák szét. A két halat is szétosztotta. Mindenki evett és jól is lakott. A maradék kenyérből és halból tizenkét kosarat szedtek tele. A kenyérből csak férfiak ötezren ettek.

Bevezető ima: Uram, nélküled semmi vagyok a küldetésemben. Hiszem, hogy nem nehéz elmélyíteni veled a mindent felülmúló egységet. Jobban akarom tudni és látni azt, hogy a Te kezed mozgatja az enyémet. Te lehetségessé teszed azt, ami máskülönben lehetetlen lenne.

Kérés: Uram, növeld bizalmamat és tőled való függésemet!

1. Megesett rajtuk a szívük, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Az a szív, amely szeret, mindazok szükségével akar találkozni, akiket szeret. Senki sem tud olyan tökéletesen szeretni, mint Krisztus. Engedni fogom Krisztusnak ebben az imádságban, hogy szívemhez szóljon, s így azt lássam, amit Ő, attól szenvedjek, amitől Ő, és azt szeressem, amit Ő? Ki fogja tanítani azt a rengeteg elveszett lelket, különösen a fiatalokat? Ki fogja megvigasztalni a szomorkodókat, akik a kétségbeesés mindent átjáró sötétsége ellen harcolnak; és ki fogja hűségesen vezetni az Isten teljességének befogadására éhező lelkeket? Ki tudja megjeleníteni a Pásztor erejét, hogy gyógyítson és véget vessen a gonosz a világ annyi sötét sarkában megmutatkozó erejének? Ha megnyitom a szívemet, hogy azt lássam, amit Krisztus, minden nap követni fogom kérését, hogy orvosoljam ezt a megtört világot, amelynek szüksége van az üdvösségre.

2. Ti adjatok nekik enni! Isten ragaszkodik hozzá, hogy mi is fontos szerepet vállaljunk avilág nagy problémáinak megoldásában. Sokan csak sóhajtoznak a gondok láttán, de Krisztus azt mondja: „Ez mostantól a te küldetésed!” Pánikba esünk, hogy honnan lesz ennyi időnk, energiánk, vagy bölcsességünk a feladat teljesítéséhez? Vagy elképzeljük, hogy hogyan vihetjük mindezt véghez? Isten arra kér bennünket, hogy vállaljunk felelősséget, nem arra, hogy vegyük át az irányítást. Ez nagy különbség: mi vagyunk a segítők az Ő tervének beteljesítésében. A felelősségvállalás azt jelenti, hogy az Egyház ügyeit a magunkénak tekintjük. Amíg pedig nem próbáljuk meg átvenni az irányítást, mindig Isten marad a törekvéseink középpontjában. Az Ő útját járom, és nem a sajátomat.

3. Hány kenyeretek van? Amikor Krisztus kiválaszt bennünket egy küldetésre, nem azért teszi, mert úgy gondolja, hogy minden képességünk megvan annak teljesítésére, hanem mert meg fog adni mindent, ami szükséges. Néha olyan célokkal nézünk szembe, melyek teljesítése meghaladja a képességeinket. Félelmünk sokféle gátlást hozhat létre bennünk – tehetetlenség, feladás, düh – amelyek által saját magunkat akadályozzuk. Mit kér tőlünk Krisztus az ilyen esetekben? Hogy teljes erőbedobással dolgozzunk az ügyön, és ne adjuk fel. Tegyük minden kenyerünket és halunkat az asztalra, és Krisztus megteszi a csodát! Higgy saját kicsinységed és Krisztus erejének egységében!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, hiszek erődben és kegyelmedben, amelyet egyesítesz kicsinységemmel. Ma el akarom fogadni az előttem álló küldetés kihívását, de úgy, hogy minden egyes lépést tőled függően teszek meg. Veled minden iga édes, és minden lehetetlen feladat egy új találkozás kezed erejével.

Elhatározás: A mai nap folyamán többször is megállok egy rövid időre, hogy lelkileg Krisztus kezébe helyezzem, amit éppen csinálok.


A pápa imaszándéka 2020. január hónapra:

A világbéke előmozdításáért: Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más vallások követői, és minden jóakaratú ember a békét és igazságosságot mozdítsa elő a világban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka: Hogy a közelgő -2020-as – Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének. 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.