Megfelelő szó a megfelelő időben
2020. január 4. Karácsonyi idő – szombat

Jn 1,35-42
Abban az időben Keresztelő János ott állt két tanítványával együtt. Mikor meglátta Jézust, amint arra haladt, azt mondta: „Íme, az Isten Báránya.” A két tanítvány hallotta, amit mondott, és követték Jézust. Jézus pedig megfordult, és amikor látta, hogy követik, megkérdezte tőlük: „Mit kerestek?” Azt felelték neki: „Rabbi — ami Mestert jelent –, hol laksz?” Ő azt mondta nekik: „Gyertek és nézzétek meg.” Elmentek tehát, és megnézték, hogy hol lakik. Aznap nála maradtak. Körülbelül tíz óra volt. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő elsőként testvérével, Simonnal találkozott, s azt mondta neki: „Megtaláltuk a Messiást, azaz a Fölkentet!” És elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt: „Te Simon vagy, János fia. Kéfás lesz a neved.” Ez azt jelenti, hogy Péter (vagyis Szikla).

Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy Te vagy a Megváltó, az Isten Báránya, aki eljött a világba, hogy megmentsen minket. Köszönjük, hogy nekünk ajándékoztad magad. Segíts, hogy szívemmel és értelmemmel a Te isteni szavadra figyeljek, és ezáltal jobban megismerjelek, és megértsem szándékodat.

Kérés: Jézus, segíts, hogy olyan hittel, szeretettel és reménnyel eltelve éljek, mint ahogy Keresztelő Szent János tette. Add, hogy téged helyezzelek első helyre az életemben, és arra törekedjek, hogy mások is megismerjenek rajtam keresztül.

1. Félre állni a megfelelő pillanatban. Itt látjuk Keresztelő Jánost, amint véghezviszi Isten akaratát és látjuk azokat a gyümölcsöket is, melyek az Isten terve iránti hűségből születnek. Az a gyengéd biztatás, amivel rábeszéli két tanítványát, hogy kövessék Jézust, az nagyon nagy alázatról tesz tanúbizonyságot. Nemcsak elfogadja a másodhegedűs szerepét, hanem tesz is érte, hogy így legyen. Nagy kihívás a számunkra mindig Isten dicsőségére és mások javára cselekedni. Sokszor megesik, hogy túlságosan ragaszkodunk különböző dolgokhoz, emberekhez, egy felelősségteljes pozícióhoz, ami felhívja mások figyelmét ránk, lehet ez akár a képesítésünk, a magánéletünk, a plébánián vagy a közösségünkben végzett önkéntes munka. Ha azonban eltökéltek vagyunk az Úr akaratának teljesítésében, tudnunk kell, hogy mikor kell félreállnunk és elengednünk a számunkra fontos dolgokat. Akár Keresztelő János, teljes szívünkkel arra kell törekednünk, hogy felépítsük Krisztus Királyságát.

2. Szembenézni a következményekkel. Keresztelő Szent János hűségének köszönhetően két férfi – András és János – találkoztak Jézussal és felismerték, hogy Ő a Messiás. János soha nem tudta cselekedeteinek végső hatását, de bízott a Szentlélekben és megtette, amit az Úr kért. Kijelentése „Íme az Isten Báránya”, visszhangzik az Egyház és a világ történelmében. Ezen szavak nélkül nem létezne János evangéliuma, levelei és a Jelenések könyve, sőt Szent András sem válhatott volna Jézus tanítványává. Lehet, hogy Jézus másként utólag is meghívta volna őket, de akkor ezt az időt elveszítették volna. Nem tudhatjuk, mi minden függ az Isten tervéhez való hűségünktől. Mielőtt nemet mondanánk Istennek, meg kell kérdeznünk magunktól, hogy milyen következményei lehetnek a mi hűtlenségünknek magunkra és másokra nézve.

3. Osszuk meg a kincset! András, elindult, hogy megossza testvérével, Simonnal a hírt, hogy találkozott Jézussal és Messiással. Simon akár ki is nevethette volna, vagy csak nem vesz róla tudomást. Jézus nem az elképzelt Messiás volt, csak egy kisvárosi ács fia, amint Natánael meg is jegyezte. Mégis András azt érezte, hogy kincset talált s ezt meg kell osztania családjával, barátaival. Lelkesedésének köszönhetően a későbbi Szent Péter találkozik Jézussal. A többi már történelem. Meg kell kérdeznünk magunktól: Felfedeztem már Jézust a hit fényében? Felismertem-e már az örömöt és a reményt, ami onnét fakad, hogy ismerem, mint Megváltómat? Ha igen képes vagyok-e felülkerekedni azokon a félelmeimen, amik megakadályoznak abban, hogy a hit kincsét másokkal is megosszam?

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm Uram, hogy megvilágítottad, hogyan szolgálhatlak téged napról-napra jobban. Köszönet a szentekért, akik megmutatják miként legyünk igazi apostolok a világban. Add meg a bölcsességet akaratod felismeréséhez, az erőt és a bizalmat követésedhez!

Elhatározás: Mostantól bátrabban osztom meg hitemet másokkal, és megpróbálom minél több embert annyira bevonni a hitéletbe, hogy életre szóló találkozásuk legyen Krisztussal.


A pápa imaszándéka 2020. január hónapra:

A világbéke előmozdításáért: Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más vallások követői, és minden jóakaratú ember a békét és igazságosságot mozdítsa elő a világban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka: Hogy a közelgő -2020-as – Eucharisztikus Kongresszusra való készület új lendületet adjon közösségeink hitének és életének. 

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.