Az Isten országa betölt és gazdagít mindent, amit megérint
2019. október 29. Évközi harmincadik hét – kedd
P. James Swanson LC

Lk 13, 18-21
Jézus egy alkalommal így beszélt a néphez az Isten országáról: „Mihez hasonlít az Isten országa? Mihez is hasonlítsam? Hasonló a mustármaghoz. Az ember fogja, és elveti kertjében. Ott felnő, és nagy fává lesz. Az ég madarai megpihennek ágai között.” Majd így folytatta: „Mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonlít a kovászhoz, amelyet fog az asszony, és elvegyít három véka lisztben. Az egész megkel tőle.”

Bevezető ima: Megint eléd jövök, Uram, a kegyelmet keresve ahhoz, hogy a Te akaratod szerint élhessem meg a mai napomat. Légy ismét nagylelkű hozzám, ahogy ez idáig mindig is az voltál! Nélküled semmit sem tehetek. Veled mindent megtehetek.

Kérés: Uram, segíts megértenem Isten országának láthatatlan erejét: azt, ahogy a kicsiből és gyengéből pillanatok alatt valami nagy és éltető válik!

1. Az Isten országa kicsiben kezdődik. Jézus két példabeszédet intéz hozzánk, hogy segítsen nekünk megérteni az Isten országát. Mit akar velünk tudatni róla? Amikor a mustármagról beszél, kiemeli, hogy ami látszólag kicsit fontos, az akkorára képes nőni, hogy annak komoly következményei lesznek. Habár a mustármag annyira kicsi, hogy szinte láthatatlan, mégis kis fává terebélyesedik, mely éppen elég nagy a madarak számára, hogy fészket készítsenek benne. Hasznossága túlnövi saját szükségleteit. Védelmet és segítséget nyújt másoknak.

2. Nem kell értened a biológiát ahhoz, hogy pék legyél. A kovászról szóló példabeszédben, valami hasonló történik. A kovász rendelkezik egy titokzatos tulajdonsággal. Bár semmi különösnek nem mutatkozik önmagában, ha egy kis adagot összekeverünk belőle a liszttel, el kezd kelni a tészta.  A Jézust hallgató zsidók nem értették ezt. Nem tudták, hogy az erjesztő-gombákat tartalmazó kovász – a megfelelő feltételek, nedvesség, meleg és táplálék mellett – elkezd növekedni és szén dioxidot termel (amitől a tészta dagadni kezd). Ez a kovászban rejlő erő számukra titokzatos volt. De tudták, hogy egy kicsi is elég, és átváltoztat egy nagy mennyiség tésztát. Ezáltal az elkészült kenyér nemcsak macesz lesz csupán, hanem egy világos, levegősebb kenyér, amit sokkal jobb fogyasztani.

3. Az Egyház átformálja a társadalmat. Mindkét példabeszéd az Isten országára vonatkozik. Amikor a mustármagról beszélt, még csak néhány apostol volt Jézussal, akik nem igazán ragadták még meg az üzenetét. Az Isten országa akkor még annyira kicsi és láthatatlan volt, mint egy mustármag. Mégis mindemellett hatalmas növekedésre szánta az Úr: az egész emberiség javát szolgálta, nemcsak azokét, akik hozzá tartoztak. Amikor a kovászról beszélt, akkor nemcsak a századokon át ívelő Isten országában való növekedésre utalt, hanem arra az átformálásra, amit elérheti azokat a társadalmakat, amelyekbe belépett. Ezt láthatjuk is a mai világban. Az Egyház nemcsak növekedett, hanem megadta az emberi szolidaritás és méltóság értelmét sokaknak, akik még nincsenek az Egyházban. Az apostolok nem látták előre azt a nagy hatást, amit majd elér az Isten országa a világban, mégis hittek Jézus szavában, és dolgoztak, hogy növekedjen az Ország. Nekem, aki már sokkal többet láttam, meg kellene legyen minden okom arra, hogy hitemet és munkámat hozzáadjam Krisztus országának felépítéséhez a környezetemben. 

Beszélgetés Krisztussal: Édes Jézusom, annyi mindent láttam már Országodból, hogy valójában fel kéne hagynom minden hezitálással, mégis még mindig előfordul, hogy aggódom végső győzelmed felől. Segíts nekem, adj nagyobb hitet, hogy ne csak elhiggyem, amit mondtál, hanem hogy segítsek is Országod folyamatos terjesztésében saját társadalmamban és kultúrámban!

Elhatározás: Optimistábban fogom szemlélni az Egyházat a társadalomban, és meg akarom látni, hogy mennyi mindenre volt a társadalmunkban jó hatással (pl. szegények iránti szeretet, ellenségszeretet, stb.). Tudom, hogy a Szentlélek vezeti az Egyházat ezért ma meg fogom találni az útját, hogy jót mondjak az Egyházról, és tegyek érte egy konkrét cselekedetet.


A pápa imaszándéka 2019. október hónapra:

Az Egyház missziós megújulásáért: Imádkozzunk, hogy a Szentlélek kiáradása új missziós tavaszt ébresszen az Egyházban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.