Az igazi tragédia
2019. október 26. Évközi huszonkilencedik hét – szombat
Tolnai Gyula, a Regnum Christi mozgalom tagja

 Lk 13,1-9
Éppen abban az időben voltak ott néhányan, akik hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozatukéval vegyítette. Ő ezt felelte nekik: ,,Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel mindezt elszenvedték? Mondom nektek: Nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, mindnyájan ugyanígy elvesztek. Vagy az a tizennyolc, akire Síloében rádőlt a torony, és megölte őket? Azt hiszitek, hogy vétkesebbek voltak minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Mondom nektek: Nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, mindnyájan ugyanígy elvesztek.’ Aztán ezt a példabeszédet mondta: ,,Egy embernek egy fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Ezért így szólt az intézőjéhez: ,,Íme, három esztendeje, hogy ide járok, gyümölcsöt keresek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja hiába a földet?” De az így felelt neki: ,,Uram! Hagyd meg még ebben az évben, amíg körülásom és megtrágyázom, hátha gyümölcsöt hoz jövőre; ha pedig nem, akkor vágd ki.”’

Bevezető ima: Uram, sokszor nem tudom felfogni, hogy a világban történő tragédiák hogyan illeszkednek bele a Te terveidbe. Mi a szándékod azzal, hogy megengeded ezeknek a megtörténtét. Világosítsd meg kérlek értelmemet, hogy ne aggodalmaskodjak a sorscsapások láttán!

Kérés: Istenem, adj elegendő lelkierőt és bizakodást, hogy a nehézségek ne bátortalanítsanak el, hanem még intenzívebben munkálkodjak országod építésén!

1. Isten büntetése? Elég lenne, ha csak egyetlen napon néznénk meg egy híradást a tv-ben, s máris meggyőződhetnénk arról, hogy a világunk telis-tele van szenvedéssel, gonoszsággal és tragédiákkal. Szinte nem is láttatnak velünk mást ezekben a „hírekben”, mint szörnyűséges csapásokat, amikben hullák és sebesültek elborzasztó látványával sokkolják agyunkat. Vajon mit gondolhatunk erről keresztény szemmel? Azt nem mondhatjuk, hogy nem igazak, mert hiszen tényleg megtörtént eseményeket láthatunk, még ha egész megdöbbentő mennyiségben is. Elkerülhetetlen, hogy ne jusson önkéntelenül is eszünkbe a legegyszerűbb válasz: Lehet, hogy mindez Isten büntetése? Ezt gondolták sokan Jézus idejében is. Nem volt igazuk. Mindezek elkerülhetetlen dolgok, de nem Isten művei.

2. Mi a lényeges? Jézus hívja fel a figyelmet arra, hogy a tragédiákban meghalt emberekre váró ítéletben nem számít az, hogy ők egy balesetben, idejekorán hunytak el, míg mások otthon, ágyban, párnák között lehelték ki a lelküket. Annál inkább számít az, hogy hogyan éltek, s hogyan haltak meg? Mi volt a szívükben? Tartottak-e valaha is bűnbánatot?

3. Mit tehetünk? Nem tudjuk teljes biztonsággal elkerülni, hogy baj ne érjen minket. Bármikor miránk is ránk szakadhat a torony, vagy gonosz emberek áldozatává válhatunk. Egyet tehetünk: idejében felkészülünk, készen, éberen várjuk Urunkat, mint a példabeszédben említett hű és okos intéző. Akkor jöhet bármilyen csapás, nem fog minket készületlenül érni.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom! Sajnos gyakran vagyok felelőtlen és nemtörődöm. Néha úgy tűnik, mintha csak túl akarnék lenni egy napon és nem érdekelne semmi más. Add meg nekem, hogy ne legyenek ilyen napjaim, mindig előre tudjak nézni és örülni annak, ami aznap adatott.

Elhatározás: Ma este különösen is megköszönöm imámban azokat a jó dolgokat, amiket felebarátaimtól kaptam.


A pápa imaszándéka 2019. október hónapra:

Az Egyház missziós megújulásáért: Imádkozzunk, hogy a Szentlélek kiáradása új missziós tavaszt ébresszen az Egyházban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.