Mi a fontosabb: Jézus, vagy bármi más?
2019. október 24. Évközi huszonkilencedik hét csütörtök
Claret Szent Antal Mária
Tolnai Gyula, a Regnum Christi mozgalom tagja

Lk 12,49-53
Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre; s mennyire szeretném, ha már fellobbanna! Keresztséggel kell megkeresztelkednem, és mennyire vágyom utána, amíg be nem teljesedik! Azt gondoljátok talán: azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek: nem, hanem széthúzást. Mert mostantól fogva ha öten lesznek egy házban, meghasonlanak, hárman kettő ellen, és ketten három ellen. Meghasonlik az apa a fiával és a fiú az apjával; az anya a lányával és a lány az anyjával; az anyós a menyével és a meny az anyósával.

Bevezető ima: Istenem, meg akarom érteni, hogy szavaid mit is jelentenek, amikor arról beszélsz, hog békét hozol a földre. Hiszen a tanításod nyomán sok áldás és csoda történt, de még többen keltek fel ellened és követőid ellen. Szinte úgy tűnik, hogy még több lett a baj és a bűn, mint előtte.

Kérés: Segíts megértenem Istenem, hogy miként járul hozzá a világ békéjéhez a tanításod nyomában járó ellenségesség, harag és gyűlölet, ami a követőidet sújtja!

1. A lehető legradikálisabb változás. Amennyiben tényleg megértettük Jézus tanítását és komolyan is vesszük, akkor olyannyira fenekestül fordul fel életünk és gondolkodásunk, amire a legmerészebb álmainkban sem gondolhattunk. Úgy fogunk járni, mint az Isten országáról szóló példabeszédben szereplő kereskedő, aki a legdrágább igazgyöngyöt kereste és végül megtalálta. Ha Jézust befogadtuk a szívünkbe, akkor már soha többé nem leszünk olyanok, mint előtte.

2. Mi az igazán fontos? Fontos, hogy szüleinkkel, testvéreinkkel, rokonainkkal és barátainkkal kölcsönösen szeressük egymást? Igen fontos. Fontos, hogy ezek az emberek kimutassák a szeretetüket felém, elismerjenek, támogassanak és mellém álljanak, ha szükséges? Igen, fontos. De ezeknél összehasonlíthatatlanul fontosabb, hogy Jézust befogadjam és őrizzem a szívemben. Ha emiatt az említett szeretteim ellenem fordulnak, és megszűnik irántam a szeretetük, akkor jön el a legfontosabb döntésem ideje: Kit választok? Jézust, vagy a szeretteim feltételekhez kötött szeretetét?

3. Mivel jár a döntésem? Ha a szeretteimet választom Jézus ellenében, akkor továbbra is élvezhetem mindazokat az előnyöket, amikkel ez jár: családom és társaságom megbecsült tagja maradhatok, bent maradhatok a csapatban és úgy érezhetem, hogy vannak emberek, akikhez én tartozom és vannak, akik hozzám tartoznak. Csak egy űr marad mégis a lelkemben: érezni fogom, hogy valami hiányzik. Valami, ami fontosabb mindezeknél az emberi kapcsolatoknál. Ha pedig nyíltan és egyértelműen Jézust választom, akkor előbb-utóbb kikerülök a rokonaim és barátaim eddigi köréből, mert még jobb esetben is afféle furcsa, érthetetlen embernek fognak tartani. Rosszabb esetben akár nyíltan is ellenem fordulnak és kiközösítenek. De mivel tudom, hogy Jézus velem maradt, mégsem leszek szomorú. S előbb-utóbb megtalálnak majd hozzám hasonló barátok, akikből új családot fogok kapni a régi helyett.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, Te pontosan tudod, hogy milyen nehéz a választás, pontosan ezért könnyíted meg mégis ezt a dolgot: olyan nagy ajándékot adsz cserébe, amihez semmi sem fogható – saját magadat.

Elhatározás: Az első adandó alkalommal Téged választalak Uram, amikor lustaságom, vagy bármi csábítás el akarna tántorítani attól, hogy találkozzam Veled az imáimban.


A pápa imaszándéka 2019. október hónapra:

Az Egyház missziós megújulásáért: Imádkozzunk, hogy a Szentlélek kiáradása új missziós tavaszt ébresszen az Egyházban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.