Az adományok sokfélék: van, akinek a bátorság jutott
2019. október 23. Évközi huszonkilencedik hét szerda
Kapisztrán Szent János 
Tolnai Gyula, a Regnum Christi mozgalom tagja

Lk 12,39-48
Azt is tudjátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni a házába. Ti is legyetek készen, mert amelyik órában nem is gondoljátok, eljön az Emberfia. Péter ekkor megkérdezte: „Uram! Nekünk mondod ezt a példabeszédet, vagy mindenkinek?” Az Úr így válaszolt: „Mit gondolsz, ki az a hű és okos intéző, akit az úr a házanépe fölé rendel, hogy idejében kiadja részüket az élelemből? Boldog az a szolga, akit ura ebben a munkában talál, amikor megérkezik. Bizony, mondom nektek: minden vagyona fölé rendeli őt. De ha ez a szolga azt mondja magában: „Késik az én uram”, és verni kezdi a szolgákat és szolgálókat, eszik-iszik és részegeskedik, megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyet nem ismer. Kegyetlenül megbünteti és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga pedig, aki ismerte ura akaratát, de nem hajtotta végre azt és nem cselekedett akarata szerint, sok verést fog kapni. Aki pedig nem ismerte, és úgy tette azt, amiért büntetést érdemel, kevesebb verést kap. Mert attól, akinek sokat adtak, sokat fognak követelni, és attól, akire sokat bíztak, többet fognak számon kérni.

Bevezető ima: Istenem, Te mindenkinek másféle adományt adtál, amikor a lelkeket megteremtetted. Sokszor ezek az adományok nehezen észrevehetőek egy-egy felebarátunkon, de ha őszintén a szemébe tudok nézni valakinek, akkor mindig feltárul előttem a Te végtelen jóságod és irgalmad.

Kérés: Uram, segíts nekem, hogy elkerüljem a felebarátaim feletti oktalan ítélkezést!

1 Ismerni az Úr akaratát. Mennyire nehéz is megszabadulni a félelmeinktől, gyávaságunktól, különösen a sorsdöntő időkben! Könnyű bátornak látszani a védett és biztonságos otthonunk melegében, de milyen nehéz már csak otthagyni is az ilyen otthont! Sokaknak nem is sikerül és utána csak a mardosó lelkiismeret furdalás marad meg: „Miért is nem tudtam erőt venni magamon? Miért nem voltam ott én is?” A legrosszabbul akkor járunk, ha gyávaságunkat egyenesen az Úr akaratának nyilvánítjuk és meg is magyarázzuk, hogy tulajdonképpen jobb is volt így, hiszen úgyis mi hasznomat vették volna? Értsük meg, hogy a gyáva hozzáállás sohasem lehet Isten akarata! Ugyanakkor a bátorság is egy adomány, amiből van, aki többet, van, aki kevesebbet kapott. De annak nincs akadálya, hogy a kapott bátorságot megsokszorozzuk, amint azt az okos és hűséges szolgák a nekik kiosztott talentumokkal tették.

2. Hívás a lehetetlenre. Kapisztrán Szent János hatalmas ajándékot kapott az Úrtól: egyik legfontosabb láncszeme lehetett annak az óriási vállalkozásnak, amely a keresztények védelmében folytatott harcok egyik legnagyobb győzelméhez, a Nándorfehérvári diadalhoz vezetett. Pedig annyi minden szólt az ellen, hogy sikerrel védhető meg a vár és vele együtt Magyarország a támadó ellenséggel szemben. De ő mégis vállalt minden veszélyt és kínt, hogy egy szál feszülettel felfegyverezve magát, győzelemre vezesse a keresztény sereget. Hite és kitartó munkálkodása örök példaként maradt ránk, kései utódokra.

3. Hogyan kövessük az ő példáját? Nem könnyű sok évszázaddal korábban élt emberek életét példaként állítani magunk elé. Hiszen annyi minden megváltozott azóta, és ami egykoron érthető és világos volt, az korántsem biztos, hogy a mai korban is pont ugyanúgy hangzik a fülünknek és értelmünknek. Vannak azonban olyan egyértelmű útmutatások, amik minden korban megállják a helyüket:. „Az esztelen ölbe teszi a kezét, és a saját húsát emészti.” (Préd.4,5.) Ha nem is voltak ezzel tisztában, de mindenképpen ennek a szellemében cselekedtek azok a bátor fiatalok is, akik az 1956. október 23-ával kezdődő szabadságharcban vérüket áldozták egy jobb és emberségesebb Magyarországért.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, Te megadtad a tanítványaidnak is, hogy a Szentlélek eljövetelével megszabaduljanak a félelemtől. Add meg nekem is, hogy soha ne féljek kiállni melletted!

Elhatározás: Legközelebbi alkalommal megszólítok egy olyan embert, akivel eddig nem volt bátorságom beszélgetni.


A pápa imaszándéka 2019. október hónapra:

Az Egyház missziós megújulásáért: Imádkozzunk, hogy a Szentlélek kiáradása új missziós tavaszt ébresszen az Egyházban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.