Álljunk készen – és legyünk aktívak!
2019. október 22. Évközi huszonkilencedik hét kedd
Szent II. János Pál pápa
Tolnai Gyula, a Regnum Christi mozgalom tagja

Lk 12,35-38
Legyen a csípőtök felövezve, a lámpásotok pedig meggyújtva. Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukat várják, mikor visszatér a menyegzőről, hogy mihelyt jön és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr ébren talál, amikor megérkezik. Bizony, mondom nektek: felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, aztán megy, és kiszolgálja őket. S ha a második őrváltáskor vagy a harmadik őrváltáskor jön, és így találja őket, boldogok azok a szolgák.

Bevezető ima: Istenem, tudom, hogy nem vagyok méltó nagy ajándékokra és jutalmakra, ezért most csak egyetlen kérésemet tárom eléd: soha nem akarok elszakadni Tőled!

Kérés: Kérlek Uram, szívem, szemem, fülem és minden érzékem legyen mindig éber és nyitott a Te Igéd befogadására!

1. Késznek lenni. Általában nagyképűen és beképzelten hangzik, ha valaki azt állítja magáról, hogy ő készen áll, neki aztán jöhet bármi, semmitől nem fél. Valójában azonban „készen állni” nem azt jelenti, hogy magabiztosan és öntelten csak legyintünk az előttünk álló időkre. Jézus arra figyelmeztet bennünket, hogy éppen azért álljunk készen, mert bizonytalanságban vagyunk. Nem afelől, hogy mi következik, hanem azért, mert nem tudjuk, hogy az a bizonyos legfontosabb alkalom, a számonkérés mikor következik be.

2. Mit tegyünk, hogy készek legyünk? Elsősorban értsük meg, hogy földi életünk az a munkaterület, ahol megmutathatjuk Istennek, hogy valójában milyen emberek is vagyunk. Mivel ez az idő véges és hosszúsága felől nem tudhatunk semmit, minden percét ki kell használnunk arra, hogy aktívak legyünk. Hasznosan és sikeresen viszont csak akkor tudunk tevékenykedni, ha tisztában leszünk azzal, hogy Isten mire rendelt minket, mi is az Ő akarata a mi életünkben. Ha ezt megértettük és elfogadtuk, akkor már ráléptünk a helyes útra. S jóllehet életünk számtalan nehézséggel és szenvedéssel lesz tarkítva, a biztos út tudata megadja nekünk a lelki békét.

3. Hogyan tájékozódhatok minél jobban a helyes úton? Három dologra különösen oda kell figyelni: Tiszta szívvel imádkozni kell Istenhez. Egyénileg tanulmányozni kell a Bibliát és minden szavát komolyan kell venni. Mindig hálát kell adni Istennek mindenért.

Beszélgetés Krisztussal: Édes Jézus! Te nem mulasztottál el egyetlen alkalmat sem, hogy tanítsd az embereket és jót tegyél velük ott, ahol csak lehetett. Add, hogy példádat, bármilyen csekély mértékben is, de követni tudjam!

Elhatározás: A mai napon megteszek egy olyan jócselekedetet, amire eddig csak gondoltam, de mindig lusta vagy gyáva voltam véghezvinni.


A pápa imaszándéka 2019. október hónapra:

Az Egyház missziós megújulásáért: Imádkozzunk, hogy a Szentlélek kiáradása új missziós tavaszt ébresszen az Egyházban.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.