A kincs megtalálásának öröme
2019. július 31.
 Évközi tizenhetedik hét – szerda
Loyolai Szent Ignác áldozópap
Ernest Daly LC

Mt 13, 44-46
Hasonló a mennyek országa a kincshez, amelyet elrejtettek a szántóföldben. Egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki szép gyöngyöket keresett. Amikor talált egy sokat érő gyöngyöt, elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt.

Bevezető ima: Uram, saját képmásodra teremtettél és szívem nyugtalan, míg el nem nyugszik benned. Ma még közelebb akarok lenni hozzád, hogy Te lehess az igazi kincsem. Köszönöm az új nap kegyelmét. Tudom, hogy szeretsz engem. Segíts egyre jobban fölismernem szeretetedet és azt másoknak is tovább adnom.

Kérés: Uram, segíts értékelnem a barátságodat!

1. A kincs utáni vadászat. Szívünk nyughatatlanságát értékes kincsek utáni vadászattal lehet összehasonlítani. Különböző módon érezzük magunkban a vágyat a feltétlen szeretet, az igazi jóság és a végső kérdéseink iránti a válaszra. Krisztusban Isten eljött, hogy nekünk adja magát. Ő az, aki után igazán vágyódunk; Ő a legfőbb jó számunkra. Ebben az imádságos pillanatban tudatosítsuk magunkban barátságának kegyelmét és szívünket nyissuk meg az Ő szeretetének, hogy elmélyítsük Jézussal kötött barátságunkat.

2. A kincs, ami mindennél többet ér. Krisztusban megtapasztaltuk Isten szeretetének lenyűgöző hűségét. Kegyelme által fölfedezzük, hogy életünk végtelen érték az Atya szemében. Tanításában fölismerjük a bölcsességet, amely által biztos sziklára építhetjük életünket. Kegyelmében erőt kapunk, hogy növekedjünk a szeretetben és az életszentségben. Ezzel az erővel építhetünk igaz jövőt magunknak, és teljesíthetjük az életszentségre szóló hivatásunkat. Azonban készeknek kell lennünk minden mást elhagyni, hogy valóban birtokolhassuk az igazi kincset. Mindent el kell hagynunk, ami hamis biztonságérzetet ad, és kísért egy Isten nélküli életre. Törekszem-e Krisztussal olyan barátságra, amely egyetlen értékként vezeti és segíti a döntéseimet?

3. A kincs, amely ingyenes mégis értékes. Lelki életünk munkája, hogy kibontsuk ezt a kincset. Isten kegyelmével együtt kell működnöm, hogy valóban megszerezzem magamnak. A hit megerősítése, a remény és a felebaráti szeretetet segít nekünk napról-napra felfedezni és jobban megélni ezt a gazdagságot. Lemondásaink és önmegtartóztatásaink segítenek megszabadulni a földi külsőségektől és felnevelni bennünk az új embert. Kincsünk sokáig megmarad és gazdagítja az életünket, ha nagylelkűen megélem a szeretetet. Valóban megengedem Krisztusnak, hogy átformáljon engem?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, hálát adok neked szereteted kegyelméért. Te vagy a valódi kincs, aki után igazán vágyódom. Segíts ma mélyebben behatolnom Szívedbe azáltal, hogy a Te mércéd szerint cselekszem, akármi is legyen az ára. Segíts, hogy barátságod ajándékát mindenekfölött értékeljem.

Elhatározás: Ma áldozok az időmből arra, hogy segítsek valakinek, akinek szüksége van Isten szeretetére.


A pápa imaszándéka 2019. július hónapra:

Az igazságszolgáltatás feddhetetlenségéért: Imádkozzunk, hogy az igazságszolgáltatás területén dolgozók becsületesen végezzék munkájukat, és így ne a világot átszövő igazságtalanságé legyen az utolsó szó.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.