Kegyelem és áldozat
2019. július 19. Évközi tizenötödik hét – péntek
P. Shawn Aaron LC 

Mt 12;1-8
„Abban az időben Jézus szombaton vetések között ment át. Mivel tanítványai megéheztek, elkezdték a kalászokat tépdesni és enni. A farizeusok meglátták ezt és azt mondták neki: ,,Íme, tanítványaid azt teszik, amit szombaton nem szabad tenni.” Ő azt felelte nekik: Nem olvastátok , mit cselekedett Dávid, amikor megéhezett ő és akik vele voltak? Hogyan ment be az Isten házába és megette a kitett kenyereket, amelyeket nem volt szabad megennie, sem a vele levőknek, csak egyedül a papoknak? Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a templomban megszegik a szombatot és mégis vétlenek? Mondom nektek: a templomnál is nagyobb van itt. Ha megértettétek volna, mi jelent ez: ,,Irgalmat akarok és nem áldozatot”, nem ítéltétek volna el a vétleneket. Mert az Emberfia ura a szombatnak.” 

Bevezető ima: Atyám! Szereteted meghaladja minden reményemet és vágyamat! Bűnösként jövök újra hozzád, hogy megbocsásd botlásaimat, megtarts békédben, és az üdvösség útján vezess engem. Kéréseimet Krisztus, a mi Urunk által hozom Eléd.

Kérés: Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívemet a Te szíved szerint!

1. Amikor a farizeusok ezt látták… A farizeusok nem csak véletlenül látták ezt az eseményt, hanem követték Jézust. Ebben a helyzetben a farizeusok azokra hasonlítanak, akik mások gyengeségeit és félelmeit kémlelik, hogy egy cseppnyi erőfölényt érezhessenek felettük, akiket gyengének, ostobának, méltóságban vagy társadalmi rangban alacsonyabbnak találnak. Néha megrémülnek ezektől a megfigyelt személyektől, vagy azoknak egy-egy titkától, mely irigységükben a gyűlöletre viszi őket. Ezek az emberek más emberek bukásában reménykednek, és szeretnének másokat bűnön vagy botrányos esemény előidézésén kapni. Ha ez bekövetkezik, hamis, önelégült győzelmet és biztonságot éreznek magukban. Az itt leírt folyamat gyakorisága azzal magyarázható, hogy sok ember mások gyengeségeire és egyéni beállítódásaira figyel. Miközben szívében, elméjében ítélkezik, lelke mélyén titokban tudja, hogy ő maga is rendelkezik hasonló bűnökkel vagy hibákkal. Ezekben az esetekben mindig felmerül egy objektív mérce, mely az egyéni tettek viszonyítási pontja lesz az ilyen boszorkányüldözésekben. A törvény ilyenkor furkósbotként működik, mert végső soron az erő fitogtatás jelképe lesz.

2. Nem olvastátok?… A Szentírásban Jézus két olyan történetben jelenik meg, ahol a törvény alárendelődik az egyén javának különleges körülmények között, mert a törvény célja mindig az ember java. Ezekkel a történetekkel Jézus azt akarja tanítani, hogy a törvény nem maga a végcél, se nem kabát, se nem furkósbot. Biztosan kellenek törvények, és néhány erkölcsi törvény abszolút is. Akkor tehát Jézus relativizálja a törvényt? Semmiképpen. Például semmilyen körülmények között nem lehet elvenni az ártatlan életet. Jézus ezekben a tanításokban nem abszolút erkölcsi normákról beszél, hanem olyan törvényekről, melyeket tévesen abszolutizáltak, helytelenül alkalmaztak és hivatkoztak. Ha egy séta alkalmával valaki felvesz egy szem búzát a búzamezőn, ezzel aligha töri meg a szombati munkatilalmat.

3. Irgalmat akarok és nem áldozatot. Ha szeretsz valakit, legyen az házastárs, gyerek, barát, aki minden nap biztosít szeretetéről, azonban tetteivel alapvetően keresztülhúzza ezeket a szavakat, vajon mit éreznél? Átlátnád a helyzetet? Valóban azt hisszük, hogy Istent jobban érdekli az, hogy pontosan megtartsuk a törvényeket és szokásokat, míg a szívünk tele van gyűlölettel, önzéssel és rendetlen vággyal? Vajon azért adta Isten a törvényt, hogy míg Őt „átverjük” külső cselekedeteinkkel, nyugodtan nevelgessük szívünkben ezeket a bűnöket? Ha elmegyek misére, imádkozom a rózsafüzért és hasonló vallási gyakorlatokat végzek, vajon azt hiszem, hogy Istent elvakítom ezzel bűneim iránt, melyek ellentétesek a szeretettel, mint például képtelenségem a megbocsátásra, pletykálkodás, rágalmazás?
Ha azért teszek jót, mert szeretem Istent, és mert utánozni akarom Őt a mások iránti őszinte szeretetben, akkor valóban megértettem a törvény célját. Ha még nem tartok itt, akkor Jézus szavai nekem szólnak, hogy viselkedésemet és gondolataimat rendbe tegyem. 

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, mutass rá a bennem lévő legkisebb büszkeségre és önzésre is, melyek azzal fenyegetnek, hogy elválasztanak tőled, mivel magamba zárnak. Segíts, hogy meglássalak téged testvéremben, és küzdjek azért, hogy mindennapi cselekedeteim által Téged szeresselek. Segíts, hogy parancsaidat szeretettel teljesítsem, és ne pusztán azért, hogy megfeleljek a törvénynek. Legtisztább Anya! Formáld szívemet, hogy egyedül Fiadnak éljek!

Elhatározás: Ma látogatást teszek az Oltáriszentségnél, és imádkozom azokért, akikre társadalmi vagy egyházi szerepeket bízott az Úr. 


A pápa imaszándéka 2019. július hónapra:

Az igazságszolgáltatás feddhetetlenségéért: Imádkozzunk, hogy az igazságszolgáltatás területén dolgozók becsületesen végezzék munkájukat, és így ne a világot átszövő igazságtalanságé legyen az utolsó szó.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.