A bűnbánó szív kedves Jézusnak
2019. július 16. Évközi tizenötödik hét – kedd
Kármelhegyi Boldogasszony
P. Jason Clark LC

Mt 11,20-24
Jézus egyszer így korholta azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tartottak bűnbánatot: Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot tartottak volna, szőrzsákba öltözve és hamuba ülve. Mondom nektek: Tirusz és Szidon városának tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. És te, Kafarnaum! Azt hiszed, az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában történtek volna a nálatok történt csodák, mind a mai napig fennállna. Azt mondom nektek: Szodoma földjének tűrhetőbb sorsa lesz az utolsó ítélet napján, mint neked, Kafarnaum.

Bevezető ima: Uram, ezt az imádságot is úgy kezdjük, ahogy minden imát kellene kezdenünk: a hit, a remény és a szeretet cselekedetével. Keresztségünkkor, mint magokat ültetted ezeket az erényeket lelkünkbe, és az évek alatt a Te kegyelmeddel növekedtek és gyümölcsöt hoztak. Kérünk téged, tedd bennünk tudatosabbá ezeknek az erényeknek a nélkülözhetetlenségét. Tőled származnak az isteni erények, ezért alázattal kérjük, add meg nekünk a hitet, a reményt és a szeretetet! Teremtményeidként kérünk Urunk: Ne hagyj el minket!

Kérés: Uram, segíts, hogy hatalmadnak és kegyelmednek legyek az eszköze!

1. Jézus hatalmas tettei. Az evangéliumban egy helyen azt olvashatjuk, hogy a nép így kiáltott fel: „Mindent, amit tett, jól cselekedett!” Jézus visszaadta a vakoknak látásukat, a némák beszéltek, démonokat űzött ki és meggyógyított mindenféle betegséget. Minden emberi nyomorúság, amelyet szent keze érintett meggyógyult. Jézus nem csak testi gyengeségeink meggyógyítására szorítkozik, Ő a lelkünket is meggyógyítja. Ő bocsátja meg bűneinket. Ezeket nem azért teszi, hogy a tömegek dicséretét elnyerje, hanem az irántunk való szeretetből. Jézus mindent meg akar tenni, hogy könnyítsen szenvedéseinken és megadja a nekünk szükséges erőt ezek elviseléséhez. Jézus nemes és jó szíve akar minket meggyógyítani és tökéletessé tenni.

2. Jézus megfedd minket, ha ezzel használ nekünk. Jézus bensőségesen szereti az embereket, mégis habozás nélkül megmondja azokat a dolgokat is nekünk, amelyeket nem szívesen hallunk. Nem késlekedik, hogy kihívásokat támasszon elénk, különösen, ha rossz irányba megyünk. Az evangéliumnak ebben a szakaszában szemrehányást tesz ezeknek a városoknak. Azt akarja, hogy ahogyan ezek is, mi magunk is vonjuk le cselekedeteink következményeit. Olykor előfordul, hogy örökre szóló következmények ezek. Hallgassunk Krisztus szavára, és cselekedjünk szerintük, hogy ne legyenek hiábavalók az Ő védelmező szavai! 

3. Jézus a megtérésre hív minket. Jézus egyszerűen azt akarja, hogy cselekedeteinket megvizsgáljuk, és bűnösségünket szívből megvalljuk. Ő látja, hogy irgalmától megfosztom magam keményszívűségem által. Jézus ki akarja nyitni az emberiség szívét Isten irgalmára, azonban túl gyakran marad zárva szívünk a büszkeség és az önzés miatt. Azt akarja, hogy valljuk meg: „Vétkeztem, bocsánatot kérek.” Úgy tűnik, hogy Jézus irgalma nem tud ellenállni a bűnbánó szíveknek. Az egyetlen, amit elvár tőlünk, az őszinte bánat bűneink fölött.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, hálát adok neked hatalmas tetteidért, megvallom bűneimet előtted. Megsebeztem végtelen jóságodat, kérlek, bocsásd meg bűneimet és adj erőt, hogy többé ne kövessem el ezeket!

Elhatározás: Ezen a héten lehetőség szerint minél előbb elmegyek gyónni, ha előző gyónásom óta több mint két hét telt el, vagy súlyos bűnt követtem el. 


A pápa imaszándéka 2019. július hónapra:

Az igazságszolgáltatás feddhetetlenségéért: Imádkozzunk, hogy az igazságszolgáltatás területén dolgozók becsületesen végezzék munkájukat, és így ne a világot átszövő igazságtalanságé legyen az utolsó szó.

 

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.