A napi elmélkedések írói, szerkesztői és terjesztői a Regnum Christi Mozgalom tagjai. Kérjük, támogassa tevékenységeinket rendszeres adományával

Missio Christi Alapítvány számlájára való utalással: 1160006-00000000-44151470. 

Május 20-ig lehetősége van személyi jövedelemadója 1%-áról is rendelkezni. Kérjük, hogy ezt a lehetőséget se hagyja kihasználatlanul! Missziónk számára nagy segítség lenne, ha kedvezményezettként a közhasznú Missio Christi Alapítványt jelölné meg rendelkező nyilatkozatán. Adószám: 18254589-1-43.

Rendelkező nyilatkozat – alapítványunk adószámával már kitöltve – INNEN letölthető.
Hálásan köszönünk minden segítséget!


A szeretet záloga
2019. május 20. Húsvét ötödik hete – hétfő
P. Alex Yeung LC

Jn 14,21-26
Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.” Ekkor Júdás – nem az iskarióti – megkérdezte: “Uram, hogy van az, hogy nekünk akarod magad kinyilatkoztatni, nem a világnak?” Jézus így folytatta: “Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.

Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy szavaid az Örök Élet szavai. Mielőtt elkezdem a Veled való bensőséges beszélgetést, letérdelek jelenlétedben. Megszabadítom szívemet minden félelemtől, hogy akaratomat a tiédhez közelíthessem.

Kérés: Alázatos és szelíd szívű Jézus, tedd szívemet hasonlóvá a Te szívedhez. Tedd szívembe akaratodat és ajkamra szavaidat. Valósuljon meg akaratod azáltal, hogy én magam hasonulok szeretet-parancsodhoz. 

A szeretet parancsa. A középkorban a lány gyakran ajándékozott lovagjának szeretete zálogául szimbolikus ajándékot, például nyakéket, zsebkendőt vagy hajfürtöt. Krisztus törvényeiben adja nekünk zálogát. Sokan mondják majd, hogy Uram, Uram, de csak akik megteszik Isten akaratát, azok léphetnek be a paradicsomba (ld. Mt 7;21). Isten szeretete azt jelenti, hogy megtesszük akaratát, aminek jutalma, hogy az Úr szeret minket. 

A szeretet nem teher. A parancs az, hogy engedelmeskedjünk. Krisztus arra tanítja tanítványait, hogy ez az engedelmesség nem olyan, mint a hagyományos úr-szolga viszony. Sokkal inkább jelenti, hogy szeressük és szolgáljuk a ránk bízott lelkeket. Ugyanígy van ez parancsoknak való engedelmességgel is. Az isteni és egyházi törvények az emberi szabadság szolgálatában állnak, és nem az a céljuk, hogy terhet, igát vagy elnyomást jelentsenek a boldogság felé vezető utunkon. Bukott emberi természetünk harcol a parancsok uralma ellen, mint a betöretlen ló a kantár és zabla ellen. Amikor azonban a ló elfogadja a törvényeket, és hatalom alá kerül, sokkal hasznosabb munkákra képes, mint amikor céltalanul legelt és kóborolt a mezőkön. Vajon számomra parancsok az elnyomás eszközei, vagy a hit által meglátom bennük Jézus munkáját a szívemben, hogy úgy szeressek, mint a szentek? 

Szeress és tégy, ahogy akarsz. Volt valaha olyan jó barátod, akiben bíztál eléggé ahhoz, hogy az igazságot elfogadd tőle, míg mások esetleg csak hízelegtek neked? Van ilyen jó barátunk a Szentlélek személyében. Sokszor élük át már, hogy lelkiismeretünk hangját megnyugtatják azzal, hogy cselekedeteink nem is olyan rosszak, hiszen mindenki ezt teszi. Szívünk mélyén tudjuk, hogy Jézus parancsai többek puszta iránymutatásnál. Az Ő szava igazság és élet. Szeretni annyit tesz, mint szabadnak lenni, és szabadok akkor leszünk, ha annak igazságai szerint élünk, akinek Isten szemében lennünk kell. A Szentlélek velünk lesz az idők végezetéig, hogy lágyan és meggyőzően elmondja számunkra az Atya akaratát lelkiismeretünk szentélyében.

Beszélgetés Krisztussal: Szentlélek, adj nekem tanulékony szívet, hogy meg találjam rám vonatkozó igazságodat a Szentírásból. Segíts, hogy úgy láthassam a parancsokat, mint kulcsokat a szívemhez, hogy nyitottan és szabadon tudjak szeretni.

Elhatározás: A hit iránti közöny gyakran az egyik oka annak, hogy az erkölcsi törvényeket kövessük. Ma elolvasom a parancsokról szóló részt a katekizmusból, hogy értelmet kapjon a hitem, melyet megvallok. (KEK 2052-2082)


A pápa imaszándéka 2019. május hónapra:

Az Egyházért Afrikában: Imádkozzunk az afrikai Egyházért, hogy elkötelezett tagjain keresztül az egység kovászává váljon Afrika népei között, és a remény jele lehessen e földrész számára.

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.