Munkánk alapján ismernek meg minket
2019. május 19. Húsvét ötödik vasárnapja
P. Alex Yeung  LC 

Jn 13,31-33a 34-35
Abban az időben: Amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett: “Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt hamarosan megdicsőíti. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” 

Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy itt vagy velem. Különleges helyzetben érzem magamat, amiért most találkozhatom veled. Gyengeségem tudatában reménykedem irgalmadban és szeretetedben. Nyisd meg szívemet, hogy megértsem ezt a mai evangéliumi részt, mert szeretném megmutatni neked szeretetemet azáltal, hogy teljesítem a mai napra vonatkozó akaratodat! 

Kérés: Uram, szíved minden kívánsága iránt engedelmes akarok lenni. Tanítványaidra hagytad az utolsó, de legnagyszerűbb parancsodat, a szeretet parancsát. Nyisd meg a szívemet, hogy átöleljem a szeretetet, mint keresztény küldetésem lényegét! 

1. Így fogják tudni rólatok, hogy tanítványaim vagytok. Manapság a szavak önmagukban üresek, ha nincs mögöttük a tett. Napjainkban gyakran tapasztaljuk, hogy lelkes politikusok, vagy piackutatók ígéreteket tesznek a jövőre nézve, melyekről mi ösztönösen azt érezzük, hogy túl szépek ahhoz, hogy igazak legyenek. Szeretnénk mindazt a jót, amit megígérnek, de a gyakorlat arra tanított, hogy legyen bennünk egy egészséges kétkedés. Sajnálatos, hogy ez a „túl szép, hogy igaz legyen” gondolkodás a kereszténységre is átragadt. A keresztényeket arról kell, hogy megismerjék, hogy szeretettel vannak egymás iránt. Házasságomban, gyerekeimmel, társadalmi környezetemben vajon erről vagyok híres?

2. A szeretet magas követelménye. Egy régi Robert Redford filmben halljuk ezt a klasszikus szöveget: „A szeretetnek soha nem kell bocsánatot kérnie”. Keresztényekként ennek ellenére tisztában vagyunk gyenge és bűnre hajló természetünkkel. Sokszor kell bocsánatot kérnünk. Gyakran a hozzánk legközelebb állókat bántjuk: a házastársunkat, a gyerekünket vagy a szüleinket. A tanítványoknak is meg voltak a maguk vitái egymással. A szeretet azonban, amely összetartozásuk alapja volt arra ösztönözte őket, hogy teremtsenek békét maguk között, ahogy Krisztus is békét teremt Egyházával: „Atyám, bocsáss meg neki, mert nem tudják, mit cselekszenek” (Lk. 23;34). Az én szeretetem vajon elég nagy-e ahhoz, hogy átnézzek azok gyengeségein, aki megbántottak és sebzett lényemet vajon képes vagyok-e az együttérzés és megbocsátás felé fordítani? Tévedni emberi dolog, de megbocsátani isteni.

3. A szeretet a szívből jön. Jézus azt mondja: „Amit a legkisebbnek tettetek, nekem tettétek” (Mt 25;40) Ez azt követeli, hogy kigyomláljuk szívünkből a neheztelést. A szeretet túl van a szép szavakon, és lehatol szívünk gyökeréhez, a gondolatainkhoz. Bár alapvetően ellenérzésünk lehet attól, hogy jót gondoljuk azokról, akik megbántottak minket, mégis ennek terápiás haszna van. Az Úr ezt mondja : „A szívből jönnek a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasságtörés, a tisztátalanság, a rablás, a hamis tanúság, az istenkáromlás”. (Mt. 15;19) Ennek ellentéteként egy szív tevőlegesen keresheti mások javát azáltal, hogy csak jókat szól másokról, és kedvesen viselkedik azokkal, akik természetük szerint nem szimpatikusak. Azáltal, hogy jót gondolunk másokról, megújul Isten irgalmába vetett hitünk. Ha mi is irgalmasok vagyunk, mennyivel inkább várhatjuk Isten felénk irányuló türelmét és irgalmát!

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus! Életed számomra a szeretet tanúsága. Megbocsátottál ellenségeidnek, és még imádkoztál is értük. Legyen szeretetem a Te szereteted tükre, s így felfedezzem, hogy sokkal jobban is képes vagyok szeretni, mint ahogy eddig tettem! Növeled a mai napon szeretetemet, és távolítsd el az önzésem azon maradékait, amik visszatartanak attól, hogy Krisztushoz hasonló szeretettel szerethessek! 

Elhatározás: Ma a közvetlen körülöttem álló lelkekről fogok listát készíteni, akikkel kapcsolatban rejtetten gyakorolhatom a szeretetet: az imát, a szép szót, az igényeik szolgálatát, mintha magának Krisztusnak tenném azokat.


A pápa imaszándéka 2019. május hónapra:

Az Egyházért Afrikában: Imádkozzunk az afrikai Egyházért, hogy elkötelezett tagjain keresztül az egység kovászává váljon Afrika népei között, és a remény jele lehessen e földrész számára.

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.