A napi elmélkedések írói, szerkesztői és terjesztői a Regnum Christi Mozgalom tagjai. Kérjük, támogassa tevékenységeinket rendszeres adományával

Missio Christi Alapítvány számlájára való utalással: 1160006-00000000-44151470. 

Május 20-ig lehetősége van személyi jövedelemadója 1%-áról is rendelkezni. Kérjük, hogy ezt a lehetőséget se hagyja kihasználatlanul! Missziónk számára nagy segítség lenne, ha kedvezményezettként a közhasznú Missio Christi Alapítványt jelölné meg rendelkező nyilatkozatán. Adószám: 18254589-1-43.

Rendelkező nyilatkozat – alapítványunk adószámával már kitöltve – INNEN letölthető.
Hálásan köszönünk minden segítséget!


A természetfeletti titok
2019. május 18. Húsvét negyedik hete szombat
P. Steven Reilly LC

Jn 14,7-14
Ha engem megismertetek volna, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek és láttátok őt.” Ekkor Fülöp kérte őt: ,,Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!” Jézus így válaszolt neki: ,,Annyi idő óta veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem látott, látta az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: ,,Mutasd meg nekünk az Atyát”? Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem? Az igéket, amelyeket én mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki bennem lakik, ő cselekszi a tetteit. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért nem, hát legalább a tetteimért higgyetek. Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi majd végbe, amelyeket én teszek, sőt nagyobbakat is tesz majd azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek az én nevemben, megteszem azt, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem azt.

Bevezető ima: Uram, segíts, hogy mindent félre tudjak tenni, ami zavar és csakis Rád figyeljek. Semmi olyan teendőm nincs ma, ami fontosabb annál, mint, hogy imádságos lélekkel elmélkedjek a Te jóságodon és aktív jelenléteden az életemben.

Kérés: Atyám, segíts, hogy odafigyeljek jelenlétedre! 

Az Atya Jézusban van. A Liturgia más nézőpontból világítja meg nekünk ezt az evangéliumi részt. A nagy igazság, melyet Jézus megoszt Fülöppel, nem más mint a Szentháromság második személyének, Jézusnak és az Atyának az elválaszthatatlansága. Nem csak úgy tiszteljük Krisztust, mint a legjobb és legtökéletesebb embert; imádjuk Őt, hiszen Ő az Igaz Isten. Ahogyan Jézus magára vette a mi természetünket, mi megerősödtünk az Ő kegyelmeiben a keresztség által. Isten gyermekeivé fogadott minket. A Háromság családjába fogadott minket, az isteni személyek a lelkünkben laknak, mi az Ő templomuk vagyunk. Ennek a méltóságnak tudatában élem hétköznapjaimat? 

Folytatni Jézus munkásságát. Ebben rejtőzik a lehetőség, hogy Jézus munkásságát folytassuk. Ha bennünk él, képes általunk működni. Micsoda lehetőség, hogy együttműködhetünk az Élő Kegyelemmel! Amikor szeretünk, gyengéden és fegyelmezetten, akkor sem elég csupán jóra törekedni és jónak lenni. Ugyanis ezek a jó cselekedetek többet jelentenek egy egyszerű jónál, ezeknek a tetteknek örök értékük van. Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy ezeket a jó cselekedeteket Jézus viszi véghez általunk. Mégis mi kapunk jutalmat az Ő munkájáért. Ennyire nagylelkű a Mester, akit mi szolgálunk! 

Kérni az Ő nevében. Jézus hatalmas és erős. Ő mondta nekünk, hogy minden, amit az Ő nevében kérünk, megadatik, ha az Atya dicsőségét szolgálja. Amikor a tabernákulum előtt térdelünk, az Atyához teljes és feltétlen bizalommal kell imádkoznunk. Ő tudja, hogy a hitünk akkor fog növekedni, ha megtapasztaljuk az Ő erejét életünk különböző területein: „Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőknek ajtót nyitnak.” (Máté 7,7-8)

Beszélgetés Krisztussal: Uram, milyen megnyugtató a tudat, hogy a Szentháromság a lelkemben lakik. Isten gyermeke vagyok! Segíts, hogy az Atya akarata szerint cselekedjek! Add meg nekem ezt a nevedben.

Elhatározás: Isten bennem lakik, ezért megpróbálok úgy tanítani másokat, mint ahogy ezt Ő tenné.


A pápa imaszándéka 2019. május hónapra:

Az Egyházért Afrikában: Imádkozzunk az afrikai Egyházért, hogy elkötelezett tagjain keresztül az egység kovászává váljon Afrika népei között, és a remény jele lehessen e földrész számára.

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.