A napi elmélkedések írói, szerkesztői és terjesztői a Regnum Christi Mozgalom tagjai. Kérjük, támogassa tevékenységeinket rendszeres adományával

Missio Christi Alapítvány számlájára való utalással: 1160006-00000000-44151470. 

Május 20-ig lehetősége van személyi jövedelemadója 1%-áról is rendelkezni. Kérjük, hogy ezt a lehetőséget se hagyja kihasználatlanul! Missziónk számára nagy segítség lenne, ha kedvezményezettként a közhasznú Missio Christi Alapítványt jelölné meg rendelkező nyilatkozatán. Adószám: 18254589-1-43.

Rendelkező nyilatkozat – alapítványunk adószámával már kitöltve – INNEN letölthető.
Hálásan köszönünk minden segítséget!


Az Út, az Igazság és az Élet
2019. május 17.  Húsvét negyedik hetének – péntek
P. Steven Reilly LC

Jn 14, 1-6
Búcsúbeszédében Jézus  így  szólt tanítványaihoz:  “Ne  nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: “Elmegyek, és helyet készítek nektek?” Ha majd elmegyek,  és helyet készítek  nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.  Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek!” Ekkor Tamás így szólt: “Uram, mi nem tudjuk,  hová  mégy;  hogyan  ismerhetnénk hát  az  utat?” Jézus ezt felelte: “Én vagyok az út, az igazság  és az élet. Senki sem juthat el  az Atyához, csak általam.”

Bevezető ima: Atyám, milyen üres az élet, mely nem ismeri Fiad, Jézus Krisztus örömét. Arra kérlek most ebben az imádságban, hogy segíts jobban megismerni Téged és Fiadat Jézust. Növeld bennem az Irántad való szeretetet, és add meg a kegyelmet, hogy napról-napra hasonlóvá váljak Hozzád. Köszönöm ezt az időt, amit imádságban Veled tölthetek.

Kérés: Uram Jézus, kérlek erősítsd meg Veled való kapcsolatomat, hogy valóban Te legyél számomra az Út, az Igazság és az Élet.

1. Az Út: Emlékezzünk arra, amikor megállunk egy benzinkútnál és útbaigazítást kérünk, mert nem találjuk az utat, amin mennünk kell. „Kövess engem”. Így tudjuk a legegyszerűbben megmutatni a jó irányt. Ehhez hasonló történik a mai Evangéliumban. Tamás kérdése: „Honnan tudjuk az utat?” Jézus maga ad választ – Tőle tökéletes pontossággal tudjuk az utat. Egy személyes és szenvedélyes kapcsolat Jézussal a biztos út ebben a zavaros világban. Isten igéi legyenek olyanok, mint egy lelki GPS, melynek útmutatását követve elérjük célunkat. Valahányszor kétségünk van, kérdezzük meg magunktól: „Jézus hogyan reagálna ebben a helyzetben? Melyik ösvényre kell lépnem a jó döntés érdekében?”

2. Az Igazság: Jézus sziklaszilárd igazságot ad követőinek, melyet senki és semmi nem tud megrendíteni. Ahogyan Ő az Út, Ő az Igazság is. „És nincs üdvösség senki másban, mert más név nem is adatott az embereknek az ég alatt, amelyben üdvözülnünk kell.” (Ap Csel 4,12) Jézus igazságával az összes kérdésre választ kapunk, még mielőtt feltennénk a kérdést. Mekkora biztonságot jelent, hogy Jézus a mi igazságunk a fáradt, kiábrándult lelkek és a relativizmus világában.

3. Az Élet: „Igazi buli ember.” Ez egy nagy elismerést kifejező bók bizonyos körökben. Ő a fergeteges bulik mozgatórugója, a biztosíték egy szórakoztató estére. Ha ő nincs ott, lapos a hangulat és mindenki meglepődik azon, hogy van jobb módja a szabadidő eltöltésének egy bulinál. Az élet Jézussal sohasem unalmas. Az élet Jézussal sokkal több, egy egyszerű bulinál. Egy Krisztussal intenzív kapcsolatban élő keresztény élete teljes, semmiben sem szenved hiányt; sohasem unott és sohasem unatkozik.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Te vagy az Út, az Igazság és az Élet. Köszönöm, hogy megadtad nekem a hit kegyelmét. Segíts, hogy megoszthassam másokkal ezt a leírhatatlan örömöt, melyet Te adsz nekem a Veled való kapcsolatom által.

Elhatározás: Ma beszélni fogok valakivel Krisztussal való személyes kapcsolatomról.


A pápa imaszándéka 2019. május hónapra:

Az Egyházért Afrikában: Imádkozzunk az afrikai Egyházért, hogy elkötelezett tagjain keresztül az egység kovászává váljon Afrika népei között, és a remény jele lehessen e földrész számára.

Erdő Péter bíboros, prímás imaszándéka:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! Ámen.

Tovább! 


Jöjjön el a Te Országod!
Ez a Regnum Christi Mozgalom napi elmélkedése.